Medling academy

Overal waar mensen samenkomen is communicatie. En in die communicatie ontstaat vaak wrijving en wrevel dat vrij snel kan uitmonden in een conflict. Of de partijen nu partners zijn in een persoonlijke relatie of in een functionele relatie doet niets af aan dit fenomeen. Destructieve conflicten zijn echter kostbaar en staan verandering, vernieuwing en flexibiliteit in de weg.

Samenwerking in onze diensten- en kenniseconomie vraagt om een constructieve conflictcultuur. Waarin conflicten worden getransformeerd tot verkennen en onderzoeken van verschillen, die mensen faciliteert om over de juiste zaken van mening te verschillen en zo de gewenste creativiteit en vernieuwing te ontwikkelen.

Medling.academy biedt kennis en informatie over bemiddeling, mediation en conflicthantering op ieder niveau. Op deze manier helpt Medling mensen, teams en organisaties conflicten te bejegenen en te accepteren als een gangbaar en potentieel gezond aspect van hun leven en werken. Met conflicten omgaan op een effectieve, moedige en productieve manier is: elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn, om daardoor de geweldige kracht van verschillen te ontdekken en benutten.

Over Medling

De naam Medling is ontleend aan het Zweeds, waarvan de vertaling bemiddeling, interventie, tussenkomst en mediation behelst. Vanuit onze visie dat mediation als begrip te smal is, omdat dit deel uitmaakt van een groter kennisdomein rondom leiderschap en conflicttheorie, biedt deze Zweedse term precies dat waarvoor we staan.

Medling.nl en de opleidingsactiviteit medling.academy behandelen al deze varianten: via de websites, het opleidingsaanbod en via een nieuwe stroom publicaties over deze thema's.

Conflicten en vooral de manier waarop mensen met conflicten omgaan, gaan ons aan het hart. Onze visie is dat conflicten bij het leven horen én oplossingen ook! In de praktijk is een constructieve oplossing vinden voor conflicten vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij zien het als onze missie om een gedegen bijdrage te leveren aan het vormen van een gezond potentieel in het omzetten van conflicten van probleem naar mogelijkheid. Waardoor individuen en organisaties gebruik maken van conflicten om te groeien naar duurzame oplossingen in plaats van te stagneren.

In de visie van Medling op het bewerken van conflicten staan de conflicttheorieën van prof. dr. dr. Friedrich Glasl centraal, terwijl er ook aan andere theoretische modellen aandacht wordt geboden. Het specifieke uit de theorieën van Glasl − inzicht in conflict(de)escalatie én het effect van conflictdynamiek op de persoon van de professional én de zelfsturing/gevolgen voor het eigen handelen (hoe stuurt men zichzelf?) – vormen de basis van ons gedachtengoed.

(Zelf)verantwoordelijkheid, respect en ontwikkeling zijn waarden die wij hoog in het vaandel dragen en willen uitdragen. (Zelf)verantwoordelijkheid nemen als Medling én in vertrouwen geven aan onze deelnemers. Respectvolle omgang met anderen én met onszelf. Met als uitgangspunt dat wij allemaal een eigen potentieel tot onze beschikking hebben en dat wij vanuit Medling een bijdrage mogen leveren aan de groei van dit potentieel. Ontwikkelen betekent voor ons, naast zelf up to date blijven ook op onszelf kunnen blijven reflecteren waarbij wij voor beide onderwerpen, groei en zelfreflectie onze deelnemers van harte uitnodigen om dat ook te doen.

Medling is een samenwerkingsverband van Logavak en Van Lith Mediation.

Opleidingsaanbod

  • Basisopleiding Mediation
  • Opleiding Familiemediation
  • Diverse trainingen op het gebied van communicatie, intervisie, leiderschap en familiekwesties.

Trainersteam
Al onze trainers hebben naast de nodige levenservaring jarenlange ervaring in het professioneel werken met conflicten. Naast dat onze trainers hun sporen in het verzorgen van trainingen hebben verdiend, staan zij met hun voeten in de klei door o.a. eigen praktijkvoering en publicaties. Ons trainersteam werkt vanuit vraagsturing, (zelf) verantwoordelijk geven en nemen met respect voor ieders individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften. Hierdoor staan de individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften van de deelnemers centraal en zullen persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces zo veel mogelijk renderen. Onze trainers zijn op grond van hun brede kennis en ervaring als geen ander in staat op gedurende de trainingen de theorie te verbinden aan (u) praktijk.

Certificering en accreditatie
Bij iedere met goed gevolg afgeronde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV. Voor bij- en nascholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Algemene Voorwaarden
Alle overeenkomsten en uitvoeringskwesties zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden (PDF).

Klachtenprocedure
Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over Logavak Opleidingsgroep BV, dan kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure (PDF).

NRTO
Logavak is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).
NRTO Geschillencommissie
NRTO Gedragscodes
NRTO Algemene voorwaarden

BTW
Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar na- en bijscholingsaanbod.