Erna Janssen

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan met systemisch werken in de verslavingszorg en verslavingsreclassering en als docente aan een hbo opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, startte Erna Janssen in 2007 haar eigen trainings-en adviesbureau.
Erna ontwikkelt en verzorgt trainingen en opleidingen voor sociale professionals en wijkagenten. Zij richt zich hierbij op communicatie en samenwerking. 
Daarnaast implementeert Erna als licentiehouder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland en op Aruba. Tevens voert zij (lastige) kind-oudergesprekken in het kader van de meldcode. Voor Erna is het niet de theorie die een verandering teweegbrengt, maar verandert degene die de theorie verwerkt heeft.

Overige cursussen van Erna Janssen

Titel
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de (mediation)praktijk