Training Conflictescalatie en de-escalatie

Cursusduur: 1 dag
Niveau: Vanaf mbo-niveau
Docenten: Lianne van Lith
Deelnameprijs : 345,00
Incompany aanvraag
Wanneer we irritaties, meningsverschillen en verschillende overtuigingen als uitdagingen zien in plaats van als problemen, ontstaan er geen conflicten. (De Conflictloods)

Ieder conflict begint ergens, bijvoorbeeld bij een verschil van mening. Als dit niet tijdig wordt herkend en aangepakt, kan een klein verschil of nietszeggende irritatie uitgroeien tot een complexe conflictsituatie. 

Conflictescalatie is een stapsgewijs proces wat in het model ‘de Escalatietrap’ door Friedrich Glasl is vastgelegd. Dit model maakt het grillige verloop van conflictescalatie inzichtelijk, evenals de inzet van passende interventies. Door kennis te hebben van conflictescalatie, herkent u dit proces eerder en kunt u bijtijds in positief beïnvloeden.  

Conflictescalatie geeft met de escalatietrap van Glaslinzicht inzicht in de ontwikkeling van conflicten. De de-escalatietrap van Medling laat  zien hoe een conflict kan worden opgelost. Omdat wij in de regel het liefst conflicten uit de weg gaan door deze te negeren zijn we onvoldoende geoefend om deze te herkennen en aan te pakken. Deze eendaagse training biedt uitkomst hierbij door kennisoverdracht en het oefenen van conflictvaardigheden.

Deze training is ook beschikbaar als workshop

Meer informatie over conflicten en conflictloodsing vindt u op www.conflictloods.nl.

Programma

De training vindt plaats van 09.30 uur - 16.30 uur, met een inloop vanaf 09.00 uur. 

Doelgroep

Professionals (vanaf mbo-niveau) die te maken hebben met conflicten en/of geïnteresseerd zijn in de wereld van conflicten. Tijdens de training wordt vanuit het theoretisch kader gewerkt aan (eigen) praktijk . 

Deze training leent zich uitstekend als incompany aanbod, bijvoorbeeld aan een team waar actuele conflicten spelen. 

Leerdoelen

Na deelname aan deze training heeft de deelnemer:

  • Kennis van conflictescalatie, de escalatietrap van Glasl en het vertalen hiervan naar de praktijk.
  • Kennis van conflict de-escalatie, de de-escalatietrap van Medling en het vertalen hiervan naar de praktijk.
  • Inschattingsmogelijkheden om de juiste interventies in te zetten bij conflictescalatie.
  • Handvatten om het proces van de-escalatie volgens de de-escalatietrap van Medling te begeleiden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een bewijs van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn handouts, koffie/thee en een lunch inbegrepen.