Cursus Conflictloodsing

Cursusduur: 3,5 dag
Docenten: Lianne van Lith
Deelnameprijs : 1.290,00
Incompany aanvraag
Maar liefst 17% van de werkende mens is vier uur per week of meer kwijt aan conflicten. Dé manier om conflict- en pestgedrag positief te benaderen is Conflictloodsing.
 
Conflicten oplossen door eigen werknemers? Het kan!
Medling introduceert een voor Nederland nieuwe nevenfunctie binnen arbeidsorganisaties: ‘de Conflictloods’. Conflictloodsen zijn medewerkers op de werkvloer die het eerste aanspreekpunt zijn wanneer er irritaties, pesterijen en meningsverschillen, kortom (kleine) conflicten, spelen. De Conflictloods is als het ware Eerste Hulpverlener Bij Conflicten (EHBC'er).
 
In Duitsland is men al langer bekend met 'Konfliktlotsen'. Cijfers laten zien dat daar de inzet van Conflictloodsing efficiënt, tijd-/kostenbesparend en succesvol is. Conflictloodsen zijn namelijk opgeleid om sensoren te benutten en zo de werksfeer zo optimaal mogelijk te houden. Ook kunnen zij bijtijds kleine en grote conflictsituaties signaleren en in positieve zin te keren.
 
Tijdens deze training staat, naast de nodige conflictkennis en- kunde, de persoon van de Conflictloods centraal.

Conflicten horen bij het leven, oplossingen ook! 
(Bron: De Conflictloods)

Meer informatie over conflicten en conflictloodsing vindt u op conflictloods.nl

Programma

De Cursus Conflictloodsing beslaat 3 dagen (6 dagdelen) en een afsluitend facultatief 7e dagdeel. 
 
Tijdens de plenaire opleidingsdagen zijn de deelnemers vanaf 9.00 uur welkom. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De drie opleidingsdagen zijn verdeeld over zes weken zodat de deelnemers in de perioden tussen de lesdagen in de praktijk kan oefenen met de lesstof. Het vierde facultatieve dagdeel wordt in overleg ongeveer drie maanden na de laatste plenaire opleidingsdag gepland, zodat de deelnemers de praktijk van de Conflictloods hebben ervaren.

Tijdens de eerste opleidingsdag ontvangen de deelnemers het boek De Conflictloods en de reader, een leesoverzicht en huiswerkopdrachten worden dan tevens uitgedeeld. Deelnemers zijn gemiddeld zo’n vier uur per week kwijt aan lees- en huiswerkopdrachten.
 
Het programma per dag:
Dag 1. Thema: Kennismaking met de Conflictloods, verkenning van conflicten en de eigen conflicthanteringsstijl. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Kennismaking met de Conflictloods, 8 eigenschappen
 • Conflictvaardigheid
 • Communicatie(muur)
 • Eigen conflicthanteringsstijl
 
Dag 2. Thema: Conflictvaardigheid uitbreiden en methodieken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
 • Conflictgedrag  
 • Conflictescalatie
 • Conflict de-escalatie
 • Conflictinterventies de 7 A’s 
 • Medling Conflictkompas 
 
Dag 3. Thema: Positie van de Conflictloods en vertaling van methodieken naar de praktijk door simulaties. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
 • De Conflictloods in de eigen organisatie
 • Conflictdiagnose, vijf uitgangspunten
 • Oefenen met trainingsacteurs

Dag 1, dagdeel 7. Facultatief: Terugkomdag
Supervisie naar aanleiding van de eigen praktijk van de Conflictloods.

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor werknemers met minimaal mbo-niveau uit de ‘kleinere arbeidsorganisatie’/het midden- en kleinbedrijf.

Leerdoelen

Leerdoelen
 
Dag 1. Na deze dag heeft de deelnemer:

 • Kennis van de eigenschappen van de Conflictloods en kan hij/zij deze naar zichzelf vertalen.
 • Zijn/haar conflictvaardigheid uitgebreid.
 • Kennis van de communicatiemuur en het vertalen hiervan naar de praktijk.
 • Zicht op verschillende en eigen conflicthanteringsstijlen.

Dag 2. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis van conflictgedrag en het herkennen hiervan in de praktijk.  
 • Zicht op conflictescalatie en het vertalen hiervan naar de praktijk.
 • Zicht op conflict de-escalatie en het toepassen hiervan in de praktijk.
 • Kennis van Conflictinterventies de 7 A’s en het Medling Conflictkompas en het werken hiermee in de praktijk.
Dag 3. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Zicht op de positie van Conflictloods in de eigen organisatie en het toelichten hiervan.
 • Zicht op conflictdiagnose en het werken hiermee.
 • Praktische methodische vaardigheden geoefend met trainingsacteurs.
 
Dag 4, dagdeel 7. Facultatief. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Verdieping in de werkzaamheden als Conflictloods.

Literatuur

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers de reader behorend bij de Training voor de Conflictloods alsmede het boek De Conflictloods (L. van Lith & J. Weimar).  
 
Beide titels zijn verplicht om geheel (reader) of gedeeltelijk (boek) te bestuderen.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een bewijs van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.