Opleiding Conflictloodsing

Cursusduur: 8 dagen
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: Lianne van Lith
Deelnameprijs : 2.390,00
Incompany aanvraag
Maar liefst 17% van de werkende mens is vier uur per week of meer kwijt aan conflicten. Dé manier om conflict- en pestgedrag positief te benaderen is Conflictloodsing. 

Conflictenoplossen door eigen werknemers? Het kan!
Medling introduceert een voor Nederland nieuwe nevenfunctie binnen arbeidsorganisaties: ‘de Conflictloods’. Conflictloodsen zijn medewerkers op de werkvloer die het eerste aanspreekpunt zijn wanneer er irritaties, pesterijen en meningsverschillen, kortom ‘kleine’ conflicten, spelen. De Conflictloods is als het ware Eerste Hulpverlener Bij Conflicten (EHBC'er).
 
In Duitsland is men al langer bekend met 'Konfliktlotsen'. Cijfers laten zien dat daar de inzet van Conflictloodsing efficiënt, tijd-/kostenbesparend en succesvol is. Conflictloodsen zijn namelijk opgeleid om sensoren te benutten en zo de werksfeer zo optimaal mogelijk te houden. Daarbij kunnen zij bijtijds kleine en grote conflictsituaties signaleren en in positieve zin keren.

Tijdens de opleiding staat de persoon van de Conflictloods, de Conflictcoach en de Conflictmanager centraal die, naast algemene conflictkennis en -kunde, zich alle ins en outs van Conflictloodsing eigen maakt. Vanaf het herkennen van kleine irritaties tussen twee collega's tot het managen van conflicten en het opstellen van een (vernieuwd) conflictprotocol, om zo tot een succesvolle conflictpositieve arbeidsorganisatie te groeien.
 
Er wordt tijdens de opleiding gewerkt met drie gradaties van Conflictloodsing, namelijk:
 1. De Conflictloods (vanaf mbo-er op de werkvloer);
 2. De Conflictcoach (de hbo-er in de organisatie);
 3. De Conflictmanager (de hbo/wo-manager in de organisatie).
De drietaps onderverdeling in Conflictloodsing sluit aan bij conflicten op verschillende niveaus en op organisatiestructuren waar sprake is van een onderverdeling van functies. Tijdens de opleiding zijn enkele dagen toegespitst op een van de drie gradaties. Daarnaast zijn er een aantal dagen die voor twee of alle drie de gradaties bestemd zijn.
 
Tijdens de Opleiding Conflictloodsing wordt, naast het opdoen van conflictkennis en -vaardigheden voor in de praktijk, gewerkt met een aantal nieuwe methodieken, zoals het Medling Conflictkompas en de Medling de-escalatieladder.

Conflicten hebben we nodig omdat daarin uitdagingen en antwoorden liggen. Conflicten laten zien wat voorheen onzichtbaar was. (Bron: De Conflictloods)

Meer informatie over conflicten en conflictloodsing vindt u op www.conflictloods.nl.

Programma

De Opleiding Conflictloodsing beslaat 8 dagen en bestaat uit 4 modules en een afsluitende module. De doelgroepen voor de betreffende dagen zijn als volgt ingedeeld. Per arbeidsorganisatie worden Conflictloodsen, -coaches en -manager(s) opgeleid, waardoor deze opleiding zich uitstekend leent voor een incompany traject.
 
Tijdens de plenaire opleidingsdagen zijn de deelnemers vanaf 9.00 uur welkom. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De opleidingsdagen worden wekelijks gepland. De achtste (terugkom)dag wordt in overleg zo’n drie maanden na de laatste plenaire opleidingsdag gepland, zodat de deelnemers de praktijk van Conflictloodsing hebben ervaren.

Tijdens de eerste opleidingsdag ontvangen de deelnemers het boek De Conflictloods en een, per gradatie, op maat gemaakte reader. Het leesoverzicht en huiswerkopdrachten worden dan tevens uitgedeeld. Deelnemers zijn gemiddeld zo’n vier uur per week kwijt aan lees- en huiswerkopdrachten.
 
Het programma per dag:
Dag 1. Module 1.
Doelgroep: Conflictmanager, Conflictcoach en Conflictloods
Thema: Conflicten in arbeidsorganisaties, een eerste kennismaking met de Conflictloods
 
Dag 2. Module 2.
Doelgroep ochtend: Conflictloods en -coach  
Doelgroep middag: Conflictloods, -coach en –manager
Thema: Conflictvaardigheid, communicatie en Conflictloodsing
 
Dag 3. Module 2.
Doelgroep: Conflictloods en -coach
Thema: Conflicten nader bekeken, het Conflictkompas
 
Dag 4. Module 2.
Doelgroep: Conflictloods
Thema: De invloed van het brein en (conflict)gedrag
 
Dag 5. Module 2.
Doelgroep: Conflictloods en-coach
Thema: Methodieken voor Conflictloodsing
 
Dag 6. Module 3.
Doelgroep: Conflictcoach
Thema: Teamconflicten
 
Dag 7. Module 4.
Doelgroep: Conflictmanager (i.o. Conflictcoach aanwezig)
Thema: Juridische aspecten van Conflictloodsing binnen de eigen arbeidsorganisatie
 
Dag 8. Afsluitende Module
Doelgroep: Conflictloods, -coach en -manager
Thema: Terugkomdag
 
Een overzicht van de onderwerpen die per dag aan bod komen evenals van de trainers en doelgroep vindt u hier

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor de ‘grotere arbeidsorganisatie’ waar men werkt vanuit  gelaagdheid met als onderscheid het hoger kader, middenkader en de werkvloer. Medewerkers vanuit deze verschillende kaders nemen afwisselend deel aan deze opleiding om zodoende een zo breed mogelijk draagvlak voor Conflictloodsing te creëren. Bij Programma per dag leest u meer over de aanwezigheid.

Leerdoelen

Leerdoelen
Dag 1. Na deze dag heeft de deelnemer:

 • Kennis van conflictgedrag.
 • Inzicht in het conflictklimaat binnen de eigen organisatie. 
 • Kennis van conflicthaarden en soorten conflicten,evenals inzicht in de oorzaken.
 • Kennis van conflictescalatie en de-escalatie en het vertalen hiervan naar de eigen praktijk.
 • Zicht op de drie gradaties binnen Conflictloodsing en de mogelijkheden van Conflictloodsing in de eigen organisatie.
 
Dag 2. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis over het nut en de toepassing van een conflictprotocol (bedrijfshandboek) binnen de eigen organisatie.
 • Een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van conflictvaardigheid.
 • Kennis van de communicatiemuur. 
 • Bewustwording van eigen conflicthanteringsstijl/communicatiemuur en kan zijn eigen gedrag in deze sturen en dat van anderen beïnvloeden.
 
Dag 3. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis van soorten conflicten. Ook weet hij/zij deze te herkennen.
 • Zicht op wat er onder de oppervlakte speelt op het gebied van conflicten. 
 • Kennis van en vaardigheid met de escalatietrap en dé-escalatie trap.
 • Zicht op de effecten van conflicten op individuen en op de arbeidsorganisatie.
 • Kennis gemaakt met de theorie over zelfbesmetting van conflicten en het vertalen hiervan naar de praktijk.
 • Kennis van het Conflictkompas. 
 
Dag 4. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis over het ontstaan van menselijk gedrag,waardoor hij nog beter leert om te gaan met andere mensen.
 • Kennis van de evolutionaire opbouw en werking van de menselijke hersenen. 
 • Inzicht in de werking van het menselijk DNA.
 • Kennis van neuropsychologie.
 • Helder wat het verschil is tussen emoties en gevoelens.
 • Ervaren wat de invloed is van vertrouwen tijdens communicatie. 
 • Ervaren hoe menselijk gedrag en gedachten invloed hebben op onze levensenergie.
 • Kennis over de werking van onze denkstijlen.
 
Dag 5. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis van de Melding-methodiek Conflictloodsing en ondersteunende methodes en daarmee in praktische zin geoefend. 
 
Dag 6. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis van de 4 fasen van teamontwikkeling.
 • Zicht op het nut van teamconflicten en het benoemen hiervan.
 • Geoefend met het bespreekbaar maken van non-verbaal gedrag.
 • Basaal inzicht in oplossingsgericht coachen. 
 • Geoefend met het coachen van een groep.
 
Dag 7. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Kennis over de implementatie van de Conflictloods binnen de eigen arbeidsorganisatie. 
 • Kennis en inzicht met betrekking tot Conflictmanagement.
 • Overzicht in de bedrijfsbehoeften inzake het opstellen van een conflictprotocol (bedrijfsconflicthandleiding).
 
Dag 8. Na deze dag heeft de deelnemer:
 • Aan de hand van vooraf geïnventariseerde vragenmeer zicht en (indien van toepassing) grip op bepaalde onderwerpen van Conflictloodsing binnen de eigen arbeidsorganisatie. 
 • Verdere bekwaming van vaardigheden.
 

Literatuur

Bij aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers iederde reader behorend bij de Opleiding Conflictloodsing alsmede het boek De Conflictloods (L. van Lith & J. Weimar).  

Het Handboek conflictmanagement (F. Glasl) wordt per deelnemende organisatie eenmaal gratis verstrekt.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.