Opleiding Familiemediation

Cursusduur: 8 dagen
Studiebelasting: 181 uur
Niveau: minimaal HBO+/WO
Docenten: Greet van Gorsel | Erna Janssen | Lianne van Lith
Deelnameprijs : 2.850,00
Incompany aanvraag
De opleiding FamilieMediation:

Conflicten komen in de beste families voor. Ten grondslag aan deze conflicten liggen vaak onevenwichtige verhoudingen en/of al langer durende frustraties, welke uitmonden in familiare ruzies over bijvoorbeeld de verdeling van de erfenis of over de zorg- en contactregeling met de kinderen.
 
Door deze conflicten komen de vaak hechte familie-/gezinsbanden onder druk te staan. Kinderen zijn regelmatig de dupe van deze conflicten, bijvoorbeeld als zij onderdeel worden van de strijd tussen scheidende partners.
 
De impact van een familieconflict kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen en dat men een beroep doet op een familiemediator. Het is de taak van de familiemediator om vanuit de juiste kennis, vaardigheden en betrokkenheid de familieleden over de emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen waardoor de conflicten de-escaleren en er een (her)nieuw(d) fundament ontstaat waarop men zonder ballast weer verder kan.

Tijdens de erkende Opleiding Familiemediation besteden wij aandacht aan de relevante gedragswetenschappelijke, pedagogische, financiële, fiscale en juridische aspecten van een (echt)scheiding. Ook andere familiekwesties worden behandeld tijdens deze MfN erkende opleiding. Vanaf 2013 worden toevoegingsaanvragen op het gebied van personen- en familierecht getoetst op de afronding van een geaccrediteerde specialisatieopleiding ‘familiemediation’.

De diverse onderwerpen worden door onze ervaren trainers vanuit het theoretisch kader, ondersteunt met een grote diversiteit aan praktische oefeningen, aan u aangeboden.

Programma

Hieronder vindt u een globale indeling per dag:

DagOnderwerp
1.Systeemgericht werken
2.Systeemgericht werken
3.Juridische en financiële aspecten
4.Juridische en financiële aspecten
5.Ouderschap en kinderen
6.Ouderschap en kinderen
7.Integratie lesstof, m.n. echtscheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst, sociale kaart, oefenen proefmediations
8.Proefmediations, beoordeling, certificering

Een uitgebreid programma vindt u hier.

Doelgroep

Deze specialisatie is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan en (soms diverse) omgangsregelingen.


Vooropleiding

Voorwaarden voor deelname aan de Opleiding Familiemediation:

 • De deelnemer wil zich specialiseren in familiemediation. Bijvoorbeeld omdat er met enige regelmaat een beroep wordt gedaan op zijn bemiddelingsvaardigheden bij belangentegenstellingen of binnen familiaire conflictsituaties, wat vraagt om uitbreiding van de bemiddelingskwaliteiten in zijn huidige (of toekomstige) functie.
 • De deelnemer heeft tenminste een hbo/wo (diploma) werk- en denkniveau. 
 • Hij heeft een certificaat van een Basisopleiding mediation (MfN-erkend).
 • Hij beschikt over een levensinstelling die aansluit bij de uitoefening van het beroep van familiemediator. 
 • Hij is in staat zich in te leven in anderen en is geïnteresseerd in mensen en hun geschiedenis.

Leerdoelen

 • Conflictdynamiek bij familieconflicten en echtscheiding (h)erkennen en plaatsen.
 • Bewust zichzelf inzetten als belangrijkste instrument bij mediation.
 • Psychologische aspecten benoemen en hanteren bij familiemediation.
 • Juridische aspecten en het geldende wettelijk kader toepassen bij familieconflicten en (echt)scheiding.
 • Familieconflicten en (echt)scheiding als een systeemdynamisch vraagstuk benaderen.

Literatuur

Bij de Opleiding Familiemediation wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

Bij de opleidingsprijs inbegrepen:
Reader Opleiding Familiemediation Medling

Zelf door de deelnemer aan te schaffen:

 • Handboek scheidingsbemiddeling, Een methode van recht en psychologie, G.P. Hoefnagels, Kluwer, ISBN 9789013039153
 • Scheidingsbemiddeling, Over techniek, strategie en attitude, D. Mac Gillavry, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789031339488
 • Boom Basics Erfrecht en Schenking, Prof. mr. F.W.J.M. Schols, Mr. F.J.P.G. van Haare, Boom Juridische Uitgevers, ISBN 9789089743220
 • Boom Basics Personen- en familierecht, Mr. dr. M.F.M. van den Berg, mr. dr. J.A.E. van Raak-Kuiper, Boom Juridische Uitgevers, ISBN 9789089741
 • Kind en echtscheiding, De gevolgen van echtscheiding voor kinderen vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief, G. Meesters, K. Singendonk, Harcourt Book Publishers, ISBN 9789026522468

Accreditatie

Accreditatie door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is toegekend.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Medling Academy en het VWS erkende Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast biedt deelname aan deze opleiding u de mogelijkheid om één jaar na de opleiding gratis gebruik te maken van Split online. 

Om uw het leer-rendement van uw deelname aan de opleiding nog groter te maken, bieden wij u daarnaast (facultatief) een mentoraat en supervisie aan. Hieronder vindt u meer informatie.

Mentoraat
Een mentoraat wordt gevolgd bij een van de trainers van Medling. Het mentoraat is gericht op de inhoudelijke vakontwikkeling van de (familie)mediator en bestaat uit: het meelopen van een totaal mediationtraject met voorafgaand en na afloop van ieder mediationgesprek een half uur voorbereiding en nabespreking van de mediationbijeenkomst.Hiernaast zal de mediator/mentor de deelnemer betrekken bij de dossieropbouw en verslaglegging in de betreffende mediation. De mediator/mentor is verantwoordelijk voor het proces en bepaalt de ruimte voor de inbreng van de deelnemer. De deelnemer kan hierbij een voorkeur uitspreken voor een werkgebied waarin hij als startende mediator stage wil lopen. De kosten voor een mentoraat bedragen € 525,-. Indien de betreffende mediation na een of twee gesprekken wordt afgebroken, bieden wij de mogelijkheid om een mentoraat te volgen in een andere mediation.

Supervisie
Een supervisietraject wordt individueel of in groepsverband (maximaal 4 personen) gevolgd. Supervisie is binnen Medling een toegespitste vorm van leren, waarbij vooral wordt ingegaan op de persoonlijke ontwikkelingsvragen die de supervisant heeft ten opzichte van het werken, de vakbekwaamheid als (familie)mediator. De supervisor ondersteunt op methodische wijze en door middel van reflectie de supervisant om antwoorden te vinden op problemen die hij tegenkomt in de uitvoering van zijn werk.
Aan het begin van het supervisietraject vindt een oriënterend gesprek plaats, waarin wensen en mogelijkheden, zowel over praktische zaken als vakinhoudelijk, worden besproken. Ook komen in de eerste bijeenkomst de persoonlijke doelstellingen aan bod. Het supervisietraject beslaat acht bijeenkomsten van twee uur, welke gemiddeld eens per twee weken worden gepland. Na drie bijeenkomsten is er een evaluatie waarin de samenwerking centraal staat. De supervisant(en) brengt per bijeenkomst een werksituatie in, die hij wil bespreken en is gekoppeld aan zijn ontwikkelingsdoelen, zoals in de eerste bijeenkomst geformuleerd (en die eventueel zijn bijgesteld gaandeweg het supervisietraject) Bovendien maakt de supervisant(en) van elke zitting een reflectieverslag, dat tijdens de volgende zitting als ontwikkelingsmateriaal aan de orde komt. Aan het einde van het traject volgt de eindevaluatie, waarbij de ontwikkelingsdoelen wederom centraal staan.

Binnen Medling werken Greet van Gorsel en Lianne van Lith als supervisor. Supervisie vindt, tenzij de supervisor en supervisant(en) anders overeenkomen, plaats in de opleidingslocatie aan de Spaklerweg 79-81 te Amsterdam. De kosten voor een individueel supertraject bedragen: € 2.160,-. De kosten voor een supervisietraject met 2,3 of 4 personen bedragen: € 2.640,-. Deze kosten worden evenredig onder de supervisanten verdeeld. De mogelijkheid wordt geboden om, in overleg, de supervisiebijeenkomsten te plannen in de avond / op zaterdag.