Training Het Conflictkompas

Cursusduur: 1 dag
Niveau: Vanaf mbo-niveau
Docenten: Lianne van Lith
Deelnameprijs : 345,00
Incompany aanvraag
In ieder probleem zit een antwoord verscholen, als men bereid is ervan uit andere hoeken naar te kijken. (De Conflictloods) 

Het Conflictkompas is een nieuw instrument om snel en efficiënt onderliggende lagen van conflicten zichtbaar te maken. Tijdens deze eendaagse training maakt u kennis met het theoretisch kader van het Conflictkompas en leert u het kompas te gebruiken in uw praktijk. Ook krijgt u zicht op verschillende soorten conflicten en conflictgedrag.

Zes thema’s vormen samen te basis van het kompas:
  1. Exploratieniveau:het conflict
  2. Expressieniveau:reacties op het conflict
  3. Impactniveau:blessures door het conflict
  4. Zingevingsniveau:dieperliggende lagen bij het conflict
  5. Interactieniveau:positieve denk- en gedragspatronen 
  6. Implementatieniveau:mogelijke oplossingen
 
Deze zes niveaus worden afzonderlijk behandeld en samen met u doorgewerkt aan de hand van (eigen) praktijksituaties. Bovendien worden verschillende soorten conflicten en conflictgedrag behandeld tijdens deze interactieve training.

Deze training is ook beschikbaar als workshop

Meer informatie over conflicten en conflictloodsing vindt u op www.conflictloods.nl.

Programma

De training vindt plaats van 09.30 uur - 16.30 uur, met een inloop vanaf 09.00 uur. 

Doelgroep

Professionals (vanaf mbo-niveau) die te maken hebben met conflicten en/of geïnteresseerd zijn in de wereld van conflicten. Tijdens de training wordt vanuit het theoretisch kader van het Conflictkompas concreet gewerkt aan de (eigen) praktijk.  

Deze training leent zich uitstekend als incompany aanbod, bijvoorbeeld aan een team waar actuele conflicten spelen. 

Leerdoelen

Na afloop van de training heeft de deelnemer:

  • Kennis van de zes niveaus van het Conflictkompas.
  • Kennis van het instrument het Conflictkompas.
  • Handvatten om te werken met het Conflictkompas.
  • Zicht op verschillende soorten conflicten en conflictgedrag.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een bewijs van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn handouts, koffie/thee en een lunch inbegrepen.